El grup | COnTic

El grup



El grup COnTIC (Cognició i Context mediat per les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) és un grup de recerca consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya, liderat per la Universitat de Lleida i adscrit al Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat. Amb un caràcter interinstitucional i interdisciplinar, conTIC reuneix professionals de diferents àmbits relacionats amb la Psicologia, la Didàctica i la Tecnologia Informàtica.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són eines amb grans possibilitats educatives i integradores, tant en el món educatiu obligatori i post-obligatori, com en l'accés i la permanència en l'àmbit laboral i la participació social.

La principal finalitat del nostre grup de recerca se centra en estudiar com ajudar els futurs ciutadans a assolir les noves exigències cognitives i competències digitals que aquestes tecnologies impliquen, per afavorir la seva inserció i èxit en el món escolar, social i professional.

Per aconseguir aquesta fita, l'activitat dels membres del grup conTIC es desenvolupa en els àmbits de la recerca i de la innovació docent. Concretament, els objectius generals del grup són tres:

     
  • Estudiar la incidència de les TIC com a eines mediadores de l'aprenentatge i del desenvolupament de processos cognitius i d'interacció social singulars.
  •  

  • Conèixer què competències digitals necessitem desenvolupar en els alumnes i ciutadans per fer de les TIC eines potenciadores del seu aprenentatge.
  •  

  • Dissenyar, elaborar i implementar materials educatius útils que desenvolupin tots aquests processos i competències digitals.