Guiral Herrera, Alba | COnTic

Guiral Herrera, Alba


foto_alba.jpg

Estudiant de doctorat

Professora associada pel Departament de Didàctiques Específiques, Àrea de la Didàctica de les Ciències Experimentals a la Universitat de Lleida.

Professora d'Educació Secundària del Departament d'Educació, en l'especialitat de Biologia i Geologia.

Correu: alba.guiral@didesp.udl.cat

BIOGRAFIA

Llicenciada en Biologia (2008) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Recerca Educativa (2011) per la Universitat de Lleida.

Inicia el seu treball professional com educadora ambiental al 2005. El seu treball com a professora de secundària s'inicia al 2010, així com el de formadora de mestres en Didàctica de les Ciències Experimentals a la universitat.

Actualment, prepara la seva tesi doctoral en l'àmbit de la formació de mestres en la didàctica de les ciències experimentals. La investigació es centra en l'aprenentatge de les ciències per indagació amb l'ús d'eines visuals de mediació i organització cognitiva que permet la construcció col·laborativa del coneixement científic.

Combina la recerca en el grup COnTic amb la docència com a professora associada de la universitat.