Guijosa Guzmán, Alejandro | COnTic

Guijosa Guzmán, Alejandro


Alejandro Guijosa

Professor associat al Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida.

Doctor per la Universitat de Lleida (2012).

Correu: alexguijosa@pip.udl.cat

Consulta les seves publicacions

BIOGRAFIA
Mestre d'Educació Física per la Universitat de Saragossa (2004).
Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida (2007).
Màster en Psicologia de l’Educació per la Universitat de Barcelona (2009).

Els seus interessos de recerca es centren actualment en diverses línies d'acció diferenciades que es relacionen amb l'aprenentatge de continguts, el desenvolupament de processos cognitius i socials, i l'ús d'eines digitals:
- El disseny de models i processos d'instrucció que incorporen eines digitals i utilitzen metodologies actives i participatives en col·laboració.
- El desenvolupament de la creativitat col·laborativa en entorns web 2.0 (blogs, wikis i fòrums) a l'entorn universitari.
- L'estudi de les comunitats d'indagació virtuals en entorns col·laboratius.
- L'estudi de l'efectivitat d'eines digitals que permeten la resolució col·laborativa de problemes d'informació amb l'ús de la web (ex: WebQuests) en l'aprenentatge de continguts de ciències socials i història.
- L'ús d'eines d'anàlisis del discurs crític per la avaluació de texts elaborats en col·laboració, amb l'ús d'eines digitals, i en contextos educatius.

"Les eines digitals, no són ni molt menys la solució als problemes de l'educació. Com a eines, la seva eficàcia depèn especialment de la metodologia d'ensenyament en què s'integren, dels tipus d'ús que es potencia i de la seva internalització com a eina psicològica per a la seva utilització en el marc d'activitats amb altres."