Vendrell Serés, Conxita | COnTic

Vendrell Serés, Conxita


vendrell2.JPG

Professora de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació – secció Psicologia – per la Universitat de Barcelona, 1981.

Doctora en Psicopedagogia per la Universidad de Lleida, 1999.

Correu: vendrell@pip.udl.cat

Consulta les seves publicacions

BIOGRAFIA

Inicia la seva activitat professional com a psicòloga escolar en centres d’Educació Primària i Secundària. Durant un temps, compatibilitza aquesta activitat professional amb la docència a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL com a professora associada a temps parcial.

Ha col·laborat amb altres grups de recerca, en temes de construcció de coneixements en contextos bilingües, així com en aspectes relacionats amb la igualtat de gènere.

Els seus interessos actuals se centren en l’estudi de la influència de les TIC en els aprenentatges escolars i en el desenvolupament cognitiu i social de les persones.

"La societat de la informació i la comunicació és una nova forma d’organització social resultat d’un entramat complex de relacions entre l’evolució social i l’evolució tecnològica, amb Internet com a mitjà d’aprenentatge i de comunicació social i com a infraestructura indispensable per al manteniment d’aquesta nova forma de vida."