Sanuy Burgués, Jaume | COnTic

Sanuy Burgués, Jaume


Jaume Sanuy

Professor catedràtic de l’Escola Universitària de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

Doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1988.

Correu: sanuy@pip.udl.cat

Consulta les seves publicacions


BIOGRAFIA

Inicia la seva etapa de formació en investigació en el departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona on participa en projectes sobre l'aprenentatge del llenguatge en nens i nenes amb deficiència auditiva. Realitza la seva tesi doctoral sobre la representació de coneixements en la memòria i el procés de deficienciació.

Durant els anys 90 participa intensament en diferents activitats de gestió universitària (fundació i direcció del departament de Pedagogia i Psicologia, Vicerectorat de professorat, elaboració dels estatuts de la UdL, etc. ). Intervé en el procés de fundació i desenvolupament de les Escoles Bressols Municipals de Lleida, mitjançant el disseny i implementació del Equip d’Assessorament i Intervenció Educativa.

Actualment, els seus principals interessos d'investigació se centren fonamentalment en l'àmbit de la innovació docent universitària, en concret en l'aprenentatge col•laboratiu mediat per ordinador (CSCL), on ha desenvolupat projectes d'innovació docent. També participa en diferents projectes sobre la incidència de les TIC en l'Educació Secundària.

"La construcció col·laborativa de coneixements és el resultat d'uns intricats processos que emanen de la participació efectiva en activitats conjuntes, dirigides a objectius tangibles... el que no sempre ocorre."