del Barrio Arranz, Mercè | COnTic

del Barrio Arranz, Mercè


Merce_2.jpg

Professora associada pel Departament de Didàctiques Específiques, Àrea de la Didàctica de les Ciències Experimentals a la Universitat de Lleida.

Professora catedràtica d'Educació Secundària del Departament d'Educació, en l'especialitat de Biologia i Geologia.

Correu: mbarrio@didesp.udl.cat

BIOGRAFIA

Llicenciada en Biologia (1985) per la Universitat de Barcelona. Màster en Recerca Educativa (2011) per la Universitat de Lleida.

Ha exercit com a Professora d’Ensenyament Secundari, des de l’any 1986, Professora i tutora del Curs d’Aptitud Pedagògica i posteriorment del Màster en Formació del Professorat, des del 1993.
Membre i posteriorment coordinadora de l’Equip ICE-UdL de tutories des del 1889 al 2001.
En l’INS Guindàvols ha desenvolupat diversos càrrecs: Cap de departament de Ciències Experimentals, Cap de Seminari de Biologia, Tutora, Coordinadora d’Educació per a la Salut, etc...

Actualment, segueix desenvolupant la seva tasca docent, especialment encaminada a l’ensenyament del pensament i la recerca científiques, amb l’ús d’eines que permetin la reflexió i construcció del pensament científic d’una forma col·laborativa.

"La ciència té un caràcter social i col·lectiu, posat en evidència no només per la història del coneixement que pretenem millorar, sinó i fonamentalment, pel fet de ser imprescindible el diàleg, el debat, la contrastació, el raonament, la crítica, la responsabilitat,... La ciència ha de ser comunicada, és una activitat humana al servei de la comunitat." Anna Gené