Font Piqué, Noemí | COnTic

Font Piqué, Noemí


noe.JPG

Professora d'Educació Secundària

Correu: nfont229@xtec.cat

BIOGRAFIA

Llicenciada en Pedagogia (2003) per la Universitat de Barcelona. Màster en Recerca educativa (2012) per la Universitat de Lleida.

Després d'una etapa en l'empresa privada, inicia la seva activitat professional en centres d'educació Primària i Secundària al 2008. Actualment, compatibilitza la seva activitat professional amb la docència a l'Institut de la Segarra com a professora de Cicles de Grau de Sociosanitària i Educació Infantil i la docència a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida com a professora associada.

Forma part del grup d'investigació COnTic tenint com a principal línia d'investigació la incidència de les TIC en el treball en parelles i com, el fet de treballar en grup augmenta el rendiment, l'aprenentatge i la creativitat tant grupal com individual.

"La utilització de les TIC a l'aula requereix d'un procés d'aprenentatge per part dels alumnes que s'ha d'anar programant i estructurant. L’educador actua com a guia dels aprenentatges, selecciona què aprendre i quines estratègies aplicar per activar el com aprendre".