Jové Amador, Rosanna | COnTic

Jové Amador, Rosanna


Rosanna Jové

Mestra d’Educació Primària.

Doctora de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.Correu: rjove5@xtec.cat


BIOGRAFIA

Diplomada en Magisteri en l’especialitat d’Educació Primària (2005) i Llicenciada en Psicopedagogia (2007) per la Universitat de Lleida.

Màster en Psicologia de l’Educació (2010) per la Universitat de Barcelona.

Doctora per la Universitat de Lleida (2016)

Treballa com a docent en el cos de Mestres d’educació Primària, concretament en el cicle superior de Primària. Combina la docència amb la investigació en el grup COnTIC, que es centra principalment en conèixer com influeixen les noves tecnologies –les eines Web 2.0 específicament– en els procesos d’aprenentatge dels alumnes i, en funció d’això, contribueix al disseny de contextos d’ensenyament i aprenentatge mediats per les mateixes tecnologies.

Ha dut a terme recentment (desembre de 2016) la defensa de la seva tesi doctoral Anàlisi de les interaccions dialògiques entre docent i alumnes d’educació Primària per al desenvolupament de processos d’aprenentatge col·laboratiu en una Wiki, supervisada per Manoli Pifarré, a la Universitat de Lleida. Aquesta tesi es basa en l’estudi de l’ús de la Wiki en una aula de Primària per promoure processos d’aprenentatge i col·laboració. L’èmfasi es situa en el rol docent i el llenguatge que utilitza per involucrar als alumnes en l’activitat col·laborativa desenvolupada a la Wiki.

"Per què aquesta tecnologia magnífica, que estalvia feina i ens fa la vida més fàcil, ens aporta tan poca felicitat? La resposta és aquesta: simplement perquè encara no hem après a utilitzar-la amb seny." (Albert Einstein)