Cobos Pérez, Ruth | COnTic

Cobos Pérez, Ruth


Ruth Cobos

Professora Contractada Doctora de l'àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Doctora en Enginyeria Informàtica. Universidad Autónoma de Madrid, 2003.

Correu: Ruth.Cobos@uam.es

Consulta les seves publicacions

BIOGRAFIA

Inicia la seva etapa de formació en investigació, com a membre del Grup d'Eines Interactives i Aplicacions (GHIA), en el departament d'Enginyeria Informàtica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en l'any 1999. Ha participat en diversos projectes d'investigació en les àrees de Treball Col·laboratiu assistit per Ordinador i la Gestió del Coneixement. En el seu treball de tesi titulat "Mecanismes de cristal·lització del coneixement, una proposta mitjançant un sistema de treball col·laboratiu" (Excel·lent Cum Laude), proposa un mecanisme nou mitjançant el qual és possible crear un repositori de coneixement de qualitat sobre un tema mitjançant el coneixement i les opinions aportades de forma col·laborativa per un grup d'usuaris. En el seu treball de tesi ha dissenyat i desenvolupat el sistema de Gestió del Coneixement KnowCat: Catalitzador de Coneixement, el qual està servint de suport en les classes de diversos cursos d’algunes universitats espanyoles des de 1999.

Ha realitzat tres estades postdoctorals (en total 18 mesos, 2004-2006) en la Universitat Tècnica de Munich (TUM), on ha treballat en el desenvolupament i investigació de Sistemes Col·laboratius per a Comunitats Virtuals amb el grup “Applied Informatics / Cooperative Systems” dirigit pel prof. Dr. D. J. Schlichter, i ha treballat en el desenvolupament i investigació de tècniques de la Web Semàntica i la Intel·ligència Artificial per a la Gestió Distribuïda del Coneixement amb el grup ”Artificial Intelligence / Cognition” dirigit pel prof. Dr. Dr. h.c. mult. D. W. Brauer i el Dr. D. Gerard Weiss.

Des de 2003 fins a 2007 ha coordinat un projecte d'innovació docent subvencionat per la UAM, en el qual s'ha utilitzat el sistema KnowCat. Durant els anys 2008 i 2009 ha coordinat un projecte finançat per la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) que involucra a grups d'investigadors de la UAM, Universitat de Lleida (UdL), Universidad del Cauca (Colòmbia) i Universidad Nacional de Colombia (seu Medellín, Colòmbia).

Des de l'any 2002 la investigadora és membre de l'Associació d'Interacció Persona-Ordinador (AIPO) i des de 2005 pertany al grup consolidat: “Cognició i context: L'aprenentatge col·laboratiu mitjançat per ordinador”, coordinat per la Dra. Manoli Pifarré Turmo (UdL).

En l'actualitat dirigeix una tesi doctoral sobre l'ús de la televisió digital per a l'educació oberta i a distància. En els últims anys ha dirigit diversos treballs de recerca sobre la generació d'aplicacions web col·laboratives i la monitorització del progrés dels estudiants i els seus factors de motivació en escenaris d'aprenentatge col·laboratiu. Les seves àrees d'investigació són: Sistemes Multiagent i Ontologies per a Entorns Oberts, Groupware and Communityware per a la Gestió Distribuïda del Coneixement, Educació, e-Learning and Blended Learning.

Més informació a http://www.ii.uam.es/~rcobos