Lectura de tesi doctoral (grup COnTic) | COnTic

Lectura de tesi doctoral (grup COnTic)


lectura tesi Conxi Bort

El passat 12 de desembre va tenir lloc a la Universitat de Lleida la lectura de tesi doctoral de Ma Concepció Bort: La potencialidad del blog para el desarrollo del diálogo reflexivo: un estudio empírico en la Formación Profesional, sota la supervisió de Manoli Pifarré.

Els membres del tribunal eren els següents: Jordi Adell (Universitat Jaume I de Castelló), Teresa Mauri (Universitat de Barcelona) i Jaume Sanuy (Universitat de Lleida). El tribunal va atorgar a la tesi doctoral una qualificació d'Apte Cum laude.

El principal propòsit d'aquesta tesi consisteix a analitzar les potencialitats del blog per al desenvolupament del diàleg reflexiu de l'alumnat i la millora de l'aprenentatge, així com proporcionar indicacions avalades experimentalment que possibiliten el seu òptim ús com a eina educativa.

Per a aconseguir aquest propòsit, s'han dissenyat, implementat i avaluat tres estudis de recerca, els objectius dels quals giren al voltant d'aquests tres eixos: (i) l'anàlisi dels diàlegs reflexius; (ii) la percepció de l'aprenentatge adquirit amb l'ús del blog i; (iii) les implicacions educatives que possibiliten un òptim ús del blog com a eina de suport educatiu.

Aquest treball parteix de la definició del concepte de diàleg reflexiu com la sinergia de les aportacions de quatre tipus de diàlegs: diàleg empàtic, diàleg crític, de regulació i diàleg creatiu. Mostra que l'ús educatiu del blog pot promoure el desenvolupament del diàleg reflexiu, especialment del diàleg crític en centrar-se en les eines explícites del pensament. Es proposa una estructura de treball col·laboratiu amb l'ús de blogs adequada per a la promoció del diàleg reflexiu, que destaca el paper de la lectura de la informació present en el blog i dels comentaris com les principals accions que permeten recolzar l'aprenentatge de l'alumnat. El blog possibilita el treball col·laboratiu i l'accés a la informació emmagatzemada a la xarxa, al mateix temps que proporciona més temps per pensar, si es compara amb la realització d'aquest tipus d'activitats sense l'ús del blog. Aquest estudi mostra empíricament que aquestes tres característiques del blog afavoreixen el desenvolupament del diàleg reflexiu en major mesura que sense l'ús d'aquesta eina.

Aquest estudi de tesi també assenyala que la promoció del diàleg reflexiu intervingut per l'ús del blog, requereix d'un disseny pedagògic que tingui en compte les quatre variables educatives següents: un assessorament en la utilització tècnica d'aquesta eina; un conjunt d'ajudes educatives que incidisquen en la millora de l'argumentació i del diàleg reflexiu; la presència d'un docent que modela un incert i obert qüestionament que porta als estudiants a la indagació compartida; i un disseny d'activitat poc estructurada i que possibilita múltiples i adequades solucions.