Aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador (CSCL) | COnTic

Aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador (CSCL)L'evolució tecnològica ha propiciat el disseny de programari específic que pretén donar suport i afavorir l'aprenentatge col•laboratiu. En l'última dècada s'han realitzat un gran nombre d'investigacions que analitzen l'ús educatiu d'aquests programes informàtics. Estudis recents han revelat que els entorns CSCL poden facilitar el desenvolupament d'activitats per potenciar un aprenentatge col·laboratiu entre els usuaris.

Atenent a la importància dels beneficis potencials dels entorns d'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador, els projectes de treball del grup en aquesta línia d'investigació se centren en estudiar la naturalesa dels processos d'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador les variables educatives que poden promoure’l. Per tal d’aconseguir-ho, s'utilitzen i estudien els processos d'ensenyament i aprenentatge amb la mediació de diferents plataformes informàtiques de treball col·laboratiu: Knowledge Forum, Fle3 i KnowCat.

Projectes: