Ensenyament i aprenentatge de continguts instruccionals: Intel·ligència de la interdependència i relacions entre els coneixements. Complexitat. | COnTic

Ensenyament i aprenentatge de continguts instruccionals: Intel·ligència de la interdependència i relacions entre els coneixements. Complexitat.L'activitat investigadora del grup en aquesta línia d'investigació se centra en el disseny, implementació i avaluació de propostes didàctiques en les àrees de les ciències de la naturalesa, socials i de la comunicació, que tenen com objectiu potenciar el pensament complex, transversal, crític i rigorós dels alumnes i dels futurs mestres. En aquestes propostes s'utilitzen diferents recursos tecnològics com ara Internet, simuladors,…

Els projectes de treball d'aquesta línia inclouen la innovació docent en les assignatures de les àrees de Didàctica de les Ciències Naturals i Socials, de la Comunicació i Psicologia Evolutiva i de l'Educació en la formació inicial de mestres.

Projectes: