L’ús de les TIC com a eines mediadores de l’ensenyament i l’aprenentatge en l’Educació Secundària | COnTic

L’ús de les TIC com a eines mediadores de l’ensenyament i l’aprenentatge en l’Educació SecundàriaL'evolució constant de la Web i el seu ús creixent en la societat reflecteix canvis profunds en els àmbits de l'organització social, econòmica i cultural de la nostra societat. Aquests canvis socials també demanden noves exigències cognitives i noves competències en els seus ciutadans. Un dels reptes de l'educació és conèixer quines són aquestes noves competències que requereix la societat i investigar com ajudar als futurs ciutadans a desenvolupar-les. La consecució d'aquest repte educatiu afavorirà la participació activa i una millor integració dels ciutadans en la societat de la informació i la comunicació.

Els projectes del grup inclosos en aquesta línia d'investigació tenen com a objectiu general ajudar a aconseguir aquest repte i pretenen estudiar com l'ús educatiu de la informació present a Internet pot afavorir el desenvolupament de processos cognitius singulars que potenciïn un aprenentatge significatiu de continguts i competències bàsiques de l'Educació Secundària.

Projectes: